Autisme volwassenen

Mantelzorg is een veelvoorkomend begrip, wat in Nederland steeds belangrijker wordt. Maar wat is mantelzorg nu eigenlijk? Mantelzorg is simpel gezegd zorg die niet door een hulpverlener wordt verleend, maar door personen in de directe omgeving van de zorgbehoevende. Je kan hierbij denken aan kinderen die voor hun ouders op leeftijd zorgen, of ouders die zelf voor hun kind met een beperking zorgen, maar het kan ook de buurvrouw zijn die dagelijks bij de hoogbejaarden buren meehelpt om het huishouden te runnen. Mantelzorg wordt gegeven door ‘gewone’ mensen, en juist niet door professionals. Mantelzorgers dragen de zorg voor chronisch zieken of bijvoorbeeld mensen met een handicap maar die nog niet naar een zorginstelling hoeven te verhuizen.

Voor wie is mantelzorg?

Mantelzorg is voor iedereen die niet voor zichzelf kan zorgen door een beperking of chronische ziekte. Een aantal voorbeelden van mantelzorg:

  • Een zoon die voor zijn vader zorgt die een psychische ziekte heeft
  • Een dochter die voor haar moeder zorgt die dementerend is
  • Een moeder die voor haar gehandicapte kind zorgt
  • De buurvrouw die voor de buurman zorgt die nog maar 1 been heeft
  • Een zus die voor haar broer zorgt die autisme heeft

Is mantelzorg vrijwilligerswerk?

Mantelzorg kan op vrijwilligerswerk lijken omdat je er ook niet voor betaald krijgt, maar er zit toch een heel verschil in. Vrijwilligerswerk is echt op vrijwillige basis en mantelzorg is geen keuze. Het is iets wat je overkomt, je gaat automatisch voor iemand zorgen die zorg nodig heeft. Het kan zo zijn dat je dit voor een tijdje doet, maar het kan ook zo zijn dat je dit voor de rest van je leven doet. Soms 24 uur per dag, soms 1 uur per dag. Een mantelzorger is echt de verzorgende voor de zorgbehoevende, bij vrijwilligerswerk is dit niet zo.  Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk dat de mantelzorgers een vergoeding krijgen voor het werk wat zij doen. Dit is een bedrag van maximaal €200 per jaar, en voor 1 mantelzorger per zorgbehoevende. Er is ook de mogelijkheid om PGB, persoonsgebonden budget, te gebruiken om de mantelzorger te betalen. Dit is alleen voor verzorgende taken.

Advertenties

Hoe kun je vaststellen dat iemand een sociale fobie heeft? Dit is een hele moeilijke kwestie. Het volgende probleem doet zich namelijk voor bij het analyseren van iemand met sociale ‘problemen’. Zodra iemand hoort dat hij of zij wellicht een sociale fobie heeft, gaat diegene zich hiermee identificeren. Het internet biedt hierover enorm veel informatie. Je kunt op zowel betrouwbare, als onbetrouwbare sites lezen over symptomen en gevolgen. Door hierover te lezen wordt je gevoel steeds sterker dat jij dit ook hebt. Je kunt je namelijk goed vinden in de eventuele symptomen en je gedachtes hierover worden daarmee automatisch bevestigd.

Automatisch wordt je hierdoor ook wat angstiger en verlegen in sommige ‘sociale’ situaties. Je loopt een keer rood aan tijdens een voorstelrondje. Maar, is er wel echt iets aan de hand met je of beeld je, je het in? Het kan iedereen een keer voorkomen. Het is natuurlijk belangrijk om te weten hoe je zelf in elkaar steekt. Wie ben je en hoe stel je, je op tegenover anderen? Maar met deze kennis alleen kom je er nog niet. Het is belangrijk dat je bepaalde technieken aanleert om je angst los te laten. Hiervoor kun je de hulp inroepen van een consultant of een cursus volgen. Het kiezen van een geschikte training is echter niet eenvoudig. Ga hiervoor eerst in gesprek met een specialist, zodat je weet waar je aan toe bent. En misschien kan deze specialist je tijdens het kennismakingsgesprek al een stuk op weg helpen met je angst!

 

Op het eerste gezicht lijkt een opleiding salarisadministratie of boekhouden geen logische stap voor jongeren met autisme als zij aan een vervolgopleiding gaan denken. Toch kunnen deze vakken toch perspectief bieden voor  jongeren met Asperger die op zoek zijn naar een geschikte baan op MBO of HBO niveau. Jacqueline Hooijer legt het in deze blog uit.

Zijn er mensen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn met autisme de hulp inroepen van paragnosten of helderzienden? En wat zijn jullie ervaringen hiermee? Wij zijn heel benieuwd of personen steun vinden bij de reguliere zorg, bij familie of bijvoorbeeld bij de kerk. Graag reageren onderaan dit bericht.

Een Sociale fobie komt in grote mate voor bij kinderen die een Autismespectrumstoornis hebben, dit is meer dan bij normaalontwikkelde kinderen. De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk bij affectieve elementen zoals boosheid en angst, en cognitieve elementen zoals zelfverwijt en piekeren. Vooral het piekeren schijnt bij te dragen aan de sociale fobie. Doordat men meer over situaties na gaat denken wordt er een soort angst gecreëerd die eigenlijk irreëel is.

Ook is tijdens onderzoek ontdekt dat jongens die een  Autismespectrumstoornis hebben vaker boos zijn. Hierbij dient wel vermeld te worden dat boosheid een emotie is die moeilijk geuit wordt bij mensen met ASS. Hierdoor kan een goede sociale relatie ook schade oplopen wat weer kan leiden tot een fobie. Een fobie is eigenlijk niets meer dan een irreële angst, een sociale fobie is de angst dat er over je geoordeeld wordt in een sociale situatie. Piekeren en moeilijkheden met sociale situaties kunnen dus leiden tot het krijgen van een sociale fobie.

Er zijn verschillende artikelen op het internet van auteurs die schrijven dat NLP een prima middel is bij licht autistische volwassenen en kinderen. Iedere fase van het NLP wordt hetzelfde behandeld als bij niet autistische mensen met dien verstande dat deze procedure vaak een langere tijd in beslag neemt.

Daarnaast is een NLP opleiding voor mensen die dagelijks te maken hebben met autistische personen een goede manier om te leren omgaan met autisme. Denk hierbij aan ouders, hulpverleners en leerkrachten. Heb jij ervaring met NLP t.a.v. autisme? Deel deze dan door een reactie te geven op dit artikel.

Steeds meer wordt er bij kinderen en volwassenen de diagnose ASS gesteld ( Autisme Spectrum Stoornis) en hoewel er steeds meer aandacht voor is, is er in vergelijking met kinderen niet veel aandacht voor de behandeling van autisme bij volwassenen. Erg verontrustend want ook volwassenen ondervinden dagelijks hinder aan hun stoornis.

Het eerste behandelprogramma in Nederland voor autisme bij volwassenen is beschreven in het boek: Cognitieve gedragstherapie bij autisme. Dit boek is gebaseerd op een cognitieve gedragstherapie voor volwassenen. Schrijfster Caroline Schuurman schrijft toegankelijk het erg praktische programma uiteen, dit programma bestaat uit drie stappen. Na de introductie wordt in dertien hoofdstukken uitgelegd hoe cognitieve gedragstherapie kan worden gebruikt bij het behandelen van autisme. Het boek bevat ook uitgebreide aanwijzingen van professionals en werkbladen zodat er oefeningen gedaan kunnen worden. Dit boek is een echte aanrader voor professionals die werken met volwassenen met ASS maar ook voor iedereen die ASS heeft .