Autisme volwassenen

Archive for the ‘autisme volwassenen’ Category

Op het eerste gezicht lijkt een opleiding salarisadministratie of boekhouden geen logische stap voor jongeren met autisme als zij aan een vervolgopleiding gaan denken. Toch kunnen deze vakken toch perspectief bieden voor  jongeren met Asperger die op zoek zijn naar een geschikte baan op MBO of HBO niveau. Jacqueline Hooijer legt het in deze blog uit.

Advertenties

Zijn er mensen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn met autisme de hulp inroepen van paragnosten of helderzienden? En wat zijn jullie ervaringen hiermee? Wij zijn heel benieuwd of personen steun vinden bij de reguliere zorg, bij familie of bijvoorbeeld bij de kerk. Graag reageren onderaan dit bericht.

Een Sociale fobie komt in grote mate voor bij kinderen die een Autismespectrumstoornis hebben, dit is meer dan bij normaalontwikkelde kinderen. De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk bij affectieve elementen zoals boosheid en angst, en cognitieve elementen zoals zelfverwijt en piekeren. Vooral het piekeren schijnt bij te dragen aan de sociale fobie. Doordat men meer over situaties na gaat denken wordt er een soort angst gecreëerd die eigenlijk irreëel is.

Ook is tijdens onderzoek ontdekt dat jongens die een  Autismespectrumstoornis hebben vaker boos zijn. Hierbij dient wel vermeld te worden dat boosheid een emotie is die moeilijk geuit wordt bij mensen met ASS. Hierdoor kan een goede sociale relatie ook schade oplopen wat weer kan leiden tot een fobie. Een fobie is eigenlijk niets meer dan een irreële angst, een sociale fobie is de angst dat er over je geoordeeld wordt in een sociale situatie. Piekeren en moeilijkheden met sociale situaties kunnen dus leiden tot het krijgen van een sociale fobie.

Steeds meer wordt er bij kinderen en volwassenen de diagnose ASS gesteld ( Autisme Spectrum Stoornis) en hoewel er steeds meer aandacht voor is, is er in vergelijking met kinderen niet veel aandacht voor de behandeling van autisme bij volwassenen. Erg verontrustend want ook volwassenen ondervinden dagelijks hinder aan hun stoornis.

Het eerste behandelprogramma in Nederland voor autisme bij volwassenen is beschreven in het boek: Cognitieve gedragstherapie bij autisme. Dit boek is gebaseerd op een cognitieve gedragstherapie voor volwassenen. Schrijfster Caroline Schuurman schrijft toegankelijk het erg praktische programma uiteen, dit programma bestaat uit drie stappen. Na de introductie wordt in dertien hoofdstukken uitgelegd hoe cognitieve gedragstherapie kan worden gebruikt bij het behandelen van autisme. Het boek bevat ook uitgebreide aanwijzingen van professionals en werkbladen zodat er oefeningen gedaan kunnen worden. Dit boek is een echte aanrader voor professionals die werken met volwassenen met ASS maar ook voor iedereen die ASS heeft .

Kinderen met autisme ervaren veel problemen, maar ook heel hun omgeving dient zich aan te passen. Autisten hebben naast leerproblemen vaak problemen met sociale interactie, communicatie en verbeelding. Hun gedrag bestaat voornamelijk uit beperkte en  herhalende patronen. De wereld is voor hen bevreemdend, soms zelfs beangstigend. Als ouder dien je hier mee om te kunnen gaan, hoewel het natuurlijk misschien niet s zoals je het leven van jou en je kind zo had voorgesteld.

Veel ouders twijfelen of er iets aan de hand is met hun kind, vaak hebben zij al vanaf de geboorte dat hun kind misschien iets anders is als zijn of haar leeftijdgenoten. Mensen om je heen zien dit misschien niet en dan ga je twijfelen. Eenmaal als  de diagnose gesteld is dien je aan de omgeving uit te gaan leggen wat er aan de hand is, hierbij kun je het zelf misschien nog niet helemaal verwerk hebben. Je had waarschijnlijk immers gewoon een ander beeld van het leven van jou en je kind. Je denkt al snel dat je de overbezorgde moeder bent, of juist niet en hebt het idee dat je tekortschiet. En dat is een valkuil. Want een kind met autisme heeft zorg en begeleiding nodig. Naar de buitenwereld toe is het als ouder soms erg moeilijk. Als je nooit met autisme te maken hebt gehad dan is het dan oom haast niet te begrijpen hoe een gezin met kinderen met autisme werkt en dat zij zich moet aanpassen aan veel situaties.

Allerlei situaties zijn anders dan anders: verjaardagen, zwemmen, sinterklaas. Altijd is het allemaal net een beetje moeilijker als bij de leeftijdsgenoten van je kind. Veel ouders kunnen overspannen raken van de druk die zij voelen en het idee dat zij er alleen voor staan. Probeer lotgenoten te zoeken, praat met andere ouders over hoe zij de situaties aanpakken en je zult zien dat je hier een hoop van kunt leren!

Uit onderzoek komt naar voren dat mensen met autisme het in sommige beroepen beter dan mensen die geen autisme hebben. Veel volwassenen met autisme zijn erg goed in technische-analytische taken, redeneren en systematisch denken. Ze zijn daarnaast vaak perfectionistisch, gedreven, gedetailleerd en ze maken relatief weinig fouten

Autistische mensen blijken erg trouw te zijn aan hun werkgever en besteden dan ook bijna geen tijd aan privézaken tijdens de werkuren, terwijl dit bij de gemiddelde Nederlander ongeveer 3,9 uur in de week bedraagt. Een nadeel van vooral het perfectionistisch zijn is dat het allemaal net iets trager gaat dan gemiddeld.

Dor al deze eigenschappen, waarvan de één er meer bezit als de ander, lijken functies als softwaretester, archivaris en administratief medewerker een goede zet voor mensen met autisme. Hier kunnen zij hun ei in kwijt en zullen zij beter presteren dan mensen die geen autisme hebben.

In werk en onderwijs is het belangrijk dat mensen met de juiste competenties op de juiste plek werken. Er zijn dan ook werkgevers die alleen mensen met autisme aannemen omdat die beter dan andere mensen functioneren bij werkzaamheden waar nauwgezet gewerkt moet worden.

Bram Sizoo, gepromoveerd aan de Radbout Universiteit Nijmegen, deed onderzoek onder volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS) of ADHD met of zonder verslaving. Uit het onderzoek kwam naar voren dat verslavingsproblematiek bij volwassenen ook voorkomt bij ASS, deze combinatie was nog nooit eerder onderzocht.

Het onderzoek laat zien dat verslaving minder vaak gepaard gaat met ASS dan met ADHD maar verslavingsproblematiek in combinatie met ASS is minstens zo erg. Om een goede diagnose te stellen van ASS dient actief onderzocht te worden of er sprake is of is geweest van verslaving. Omgekeerd moet er ook altijd een onderliggende stoornis (als ASS of ADHD) gezocht worden als er sprake is van verslaving.