Autisme volwassenen

Het lijkt soms zo dat er steeds meer mensen met autisme zijn. De wereld wordt steeds gekker en drukker? Lijkt dit zo of is dit echt? Het lijkt er op dat het idee dat er steeds meer mensen een vorm van autisme hebben gebaseerd is op een betere diagnose. Steeds vaker wordt de aandoening sneller herkend en opgespoord en er is ook steeds meer onderzoek naar autisme en alle daarbij behorende aandoeningen.

Uit een Zuid-Koreaans onderzoek is gebleken dat ongeveer 1 op 38 kinderen autistisch is. Dit is er veel en is ook meer dan een eerdere schatting van 1 op de 100 uit een Amerikaans onderzoek. De onderzoekers denken niet dat er meer autistische kinderen zijn in Zuid-Korea maar dat de onderzoeksmethode  sterk verbeterd is.

Het onderzoek dat was gehouden in de Verenigde Staten is gebaseerd op medische gegevens en in Zuid-Korea werd er een enquête gehouden onder de ouders van zo’n 55.000 schoolkinderen tussen de 7 en 12 jaar. De vragen die gesteld werden waren erop gericht dat ook kinderen met een vorm van autisme goed onderzocht konden worden. Ouders die dus bezorgd waren over hun kinderen waren zo eerder geneigd mee te doen met het onderzoek.

Advertenties

In een artikel van het wetenschappelijk tijdschrift Scientific American komt naar voren dat meisjes minder vaak een autistische stoornis hebben dan jongens, meestal komt dit doordat meisjes een stuk socialer zijn. Het artikel dat deze resultaten weergeeft is gebaseerd op een aantal verschillende studies die recentelijk zijn gedaan. Ongeveer vier keer zoveel jongens als meisjes hebben een vorm van autisme. Dit is een groot raadsel met betrekking tot de afwijking tussen de twee geslachten.

Er is gebleken dat meisjes wel dezelfde genetische mutaties hebben die bij jongens leiden tot autisme maar dat meisjes deze meer tegenwerken doordat zij een natuurlijke sterke sociale neiging hebben.

Een ander verschijnsel dat de onderzoekers ontdekten, welke vier verschillende studiegroepen onderzochten, is dat niet een enkel gen of een groep genen verantwoordelijk is voor autisme. De mutaties die de stoornissen   veroorzaken in de genen zijn bijna allemaal uniek. Tijdens het onderzoek konden de wetenschappers geen afwijkende genen vinden die in meer dan 1 procent  van de autistische kinderen voorkomt

De 12 jarige Amerikaanse jongen Jacob Barnett heeft een IQ van 180 en toen hij nog maar 8 was ging hij al studeren aan de universiteit van Indiana. Hoogleraren willen hem nu maar al te graag als promovendus. Volgens zijn leraren houdt hij zich bezig met de meest moeilijke vraagstukken uit de astrofysica en de theoretische fysica. Een echte Einstein dus.

Jacob heeft een autistiforme stoornis en al op jonge leeftijd werd bekend dat hij het syndroom van Asperger heeft. Het verontruste zijn ouders dat hij pas ging praten rond zijn tweede levensjaar, daarentegen kon hij toen hij nog maar 3 was wel al puzzels maken die uit 5000 stukjes bestaan, kaartlezen en zelfs de hele kaart uit zijn hoofd leren.

Het syndroom van Asperger is een milde vorm van autisme waardoor sociale situaties moeilijk zijn en er weinig interesses zijn, hoewel deze personen zich vaak wel volledig inzetten voor één interesse.  Hier blinken zij dan ook vaak in uit. Vaak beschikken ze over een normale tot hoge intelligentie  maar hebben ze gewoon heel veel moeite met het inschatten en interpreteren van sociale situaties.

Hoe het met Josh Barnett zal gaan in de toekomst is een vraag, mocht hij de belangrijke vraagstukken  uit de astrofysica en de theoretische fysica oplossen dan zou hij zelfs de nobelprijs kunnen winnen. Vaak zijn mensen met autisme het beter in een omgeving waar zij gestructureerd en individueel aan de slag kunnen. Ook is uit onderzoeken gebleken dat mensen met autisme het bijvoorbeeld beter zijn in bepaalde beroepen dan mensen die geen autisme hebben. Dit zijn bijvoorbeeld beroepen als software tester, archivaris of notulist. Vaak zijn dit beroepen waarbij de perfectionistisch in dient te zijn en waarbij je oog voor detail moet hebben.

Dit jaar wordt er voor de tweede keer een autismeweek georganiseerd. De Autismeweek 2011 wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Autisme en het AutismeFonds. De Autismeweek 2011 vindt plaats ban 2 t/m 9 april. Op 2 April wordt er wereldwijd aandacht besteed aan autisme: dan is het Wereld Autisme Dag.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme organiseert 9 april 2011 een Themadag over Autisme in Utrecht. Vaak heb je nog veel vragen als je bijvoorbeeld te maken krijgt met iemand met autisme. Wat houdt autisme in en wat kun je hier aan doen? Maar ook vragen over behandelingen en onderzoeken kun je kwijt tijdens deze dag.  Deze dag is dan ook voornamelijk bedoeld voor mensen die nog niet alles weten van autisme maar die dit dus wel graag willen. Er zullen gastsprekers aanwezig zijn en er is aandacht voor behandeling, onderwijs, levensloop, werk en communicatie.

Kijk voor meer informatie op de website: http://www.autisme.nl

Mensen die last hebben van autisme, dwang of verslaving, crimineel gedrag, schizofrenie en vele andere klachten zijn volgens LTA persoonlijke ontwikkeling makkelijk te behandelen voor hun stoornissen.  Er bestaan verschillende types van Psychotherapie en LTA Persoonlijke Ontwikkeling is er daar één van. De methode die hierbij wordt toegepast is erg bijzonder te nomen. Mensen worden namelijk bij deze manier van psychotherapie van afstand behandeld.

Ondanks het feit dat deze manier van therapie paranormaal is, is het een vorm van psychotherapie. De methode is bedoeld om de persoonlijkheid bij te schaven en psychische problemen op te lossen.  Met de LTA psychotherapie wordt gezegd dat programmeringen en patronen die negatief zijn uit het onderbewustzijn worden verwijderd.  Dit onderbewustzijn bevindt zich volgens de visie van de LTA psychotherapie rond een persoon.

Kinderen met autisme ervaren veel problemen, maar ook heel hun omgeving dient zich aan te passen. Autisten hebben naast leerproblemen vaak problemen met sociale interactie, communicatie en verbeelding. Hun gedrag bestaat voornamelijk uit beperkte en  herhalende patronen. De wereld is voor hen bevreemdend, soms zelfs beangstigend. Als ouder dien je hier mee om te kunnen gaan, hoewel het natuurlijk misschien niet s zoals je het leven van jou en je kind zo had voorgesteld.

Veel ouders twijfelen of er iets aan de hand is met hun kind, vaak hebben zij al vanaf de geboorte dat hun kind misschien iets anders is als zijn of haar leeftijdgenoten. Mensen om je heen zien dit misschien niet en dan ga je twijfelen. Eenmaal als  de diagnose gesteld is dien je aan de omgeving uit te gaan leggen wat er aan de hand is, hierbij kun je het zelf misschien nog niet helemaal verwerk hebben. Je had waarschijnlijk immers gewoon een ander beeld van het leven van jou en je kind. Je denkt al snel dat je de overbezorgde moeder bent, of juist niet en hebt het idee dat je tekortschiet. En dat is een valkuil. Want een kind met autisme heeft zorg en begeleiding nodig. Naar de buitenwereld toe is het als ouder soms erg moeilijk. Als je nooit met autisme te maken hebt gehad dan is het dan oom haast niet te begrijpen hoe een gezin met kinderen met autisme werkt en dat zij zich moet aanpassen aan veel situaties.

Allerlei situaties zijn anders dan anders: verjaardagen, zwemmen, sinterklaas. Altijd is het allemaal net een beetje moeilijker als bij de leeftijdsgenoten van je kind. Veel ouders kunnen overspannen raken van de druk die zij voelen en het idee dat zij er alleen voor staan. Probeer lotgenoten te zoeken, praat met andere ouders over hoe zij de situaties aanpakken en je zult zien dat je hier een hoop van kunt leren!

Pasgeboren baby’s slapen gemiddeld ongeveer 18 uur per dag. Volgens een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Florida, zijn deze baby’s tijdens hun slaap in staat om iets bij te leren. Tijdens het onderzoek kregen zesentwintig baby’s verschillende geluidjes te horen gevolgd door een kort zuchtje wind tegen de oogleden. Daarna werden de geluiden opnieuw afgespeeld, echter zonder het zuchtje wind. Uit de resultaten is gebleken dat de baby’s hun oogreflexen gebruikten terwijl er geen wind tegen de oogleden werd geblazen. Volgens de wetenschappers duidt dit erop dat zelfs slapende baby’s voortdurend dingen bijleren.

Volgens de onderzoekers kan dergelijke ontdekking ook helpen bij het vroegtijdige opsporen van afwijkingen in het zenuwstelsel die tot autisme of dyslexie kunnen leiden.