Autisme volwassenen

Posts Tagged ‘ASS

Steeds meer wordt er bij kinderen en volwassenen de diagnose ASS gesteld ( Autisme Spectrum Stoornis) en hoewel er steeds meer aandacht voor is, is er in vergelijking met kinderen niet veel aandacht voor de behandeling van autisme bij volwassenen. Erg verontrustend want ook volwassenen ondervinden dagelijks hinder aan hun stoornis.

Het eerste behandelprogramma in Nederland voor autisme bij volwassenen is beschreven in het boek: Cognitieve gedragstherapie bij autisme. Dit boek is gebaseerd op een cognitieve gedragstherapie voor volwassenen. Schrijfster Caroline Schuurman schrijft toegankelijk het erg praktische programma uiteen, dit programma bestaat uit drie stappen. Na de introductie wordt in dertien hoofdstukken uitgelegd hoe cognitieve gedragstherapie kan worden gebruikt bij het behandelen van autisme. Het boek bevat ook uitgebreide aanwijzingen van professionals en werkbladen zodat er oefeningen gedaan kunnen worden. Dit boek is een echte aanrader voor professionals die werken met volwassenen met ASS maar ook voor iedereen die ASS heeft .

Advertenties

Uit onderzoek is gebleken dat volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)problemen  hebben bij het verwerken van prikkels, waaronder visuele. Hierdoor hebben zij vaak moeite met het snappen van gezichtsuitdrukkingen. De vraag is of dit ook al speelt op jonge leeftijd, omdat jongeren sneller leren.

Op de universiteit van Maastricht onderzocht men een groep drie- en vierjarigen die de diagnose ASS hebben. De kinderen kregen plaatjes van streepjespatronen te zien  met verschillende mate van details. Uit de data bleek dat het brein van kinderen met ASS excessief reageert op de gedetailleerde streepjespatronen, dit kwam ook naar voren bij het bekijken van plaatjes bij emoties. De conclusie die uit dit onderzoek naar voren kwam is dat de hersenen van deze kinderen de emoties trager verwerkten.