Autisme volwassenen

Posts Tagged ‘Syndroom van Asperger

Op het eerste gezicht lijkt een opleiding salarisadministratie of boekhouden geen logische stap voor jongeren met autisme als zij aan een vervolgopleiding gaan denken. Toch kunnen deze vakken toch perspectief bieden voor  jongeren met Asperger die op zoek zijn naar een geschikte baan op MBO of HBO niveau. Jacqueline Hooijer legt het in deze blog uit.

Advertenties

De 12 jarige Amerikaanse jongen Jacob Barnett heeft een IQ van 180 en toen hij nog maar 8 was ging hij al studeren aan de universiteit van Indiana. Hoogleraren willen hem nu maar al te graag als promovendus. Volgens zijn leraren houdt hij zich bezig met de meest moeilijke vraagstukken uit de astrofysica en de theoretische fysica. Een echte Einstein dus.

Jacob heeft een autistiforme stoornis en al op jonge leeftijd werd bekend dat hij het syndroom van Asperger heeft. Het verontruste zijn ouders dat hij pas ging praten rond zijn tweede levensjaar, daarentegen kon hij toen hij nog maar 3 was wel al puzzels maken die uit 5000 stukjes bestaan, kaartlezen en zelfs de hele kaart uit zijn hoofd leren.

Het syndroom van Asperger is een milde vorm van autisme waardoor sociale situaties moeilijk zijn en er weinig interesses zijn, hoewel deze personen zich vaak wel volledig inzetten voor één interesse.  Hier blinken zij dan ook vaak in uit. Vaak beschikken ze over een normale tot hoge intelligentie  maar hebben ze gewoon heel veel moeite met het inschatten en interpreteren van sociale situaties.

Hoe het met Josh Barnett zal gaan in de toekomst is een vraag, mocht hij de belangrijke vraagstukken  uit de astrofysica en de theoretische fysica oplossen dan zou hij zelfs de nobelprijs kunnen winnen. Vaak zijn mensen met autisme het beter in een omgeving waar zij gestructureerd en individueel aan de slag kunnen. Ook is uit onderzoeken gebleken dat mensen met autisme het bijvoorbeeld beter zijn in bepaalde beroepen dan mensen die geen autisme hebben. Dit zijn bijvoorbeeld beroepen als software tester, archivaris of notulist. Vaak zijn dit beroepen waarbij de perfectionistisch in dient te zijn en waarbij je oog voor detail moet hebben.

Er zijn verschillende vormen en aanverwante stoornissen die allen worden aangeduid met autisme. Hieronder een beknopt overzicht.

 • Klassiek autisme
  Ook wel vroegkinderlijk autisme, autistische stoornis of “syndroom van Kanner” genoemd. Bij kinderen vanaf drie jaar wordt een stagnering op drie vlakken geconstateerd:
  – Sociale en empathische contacten
  – Ontwikkeling van communicatie en taal
  – GedragsontwikkelingSamen vormen deze drie aspecten de zogenaamde (autistische triade)
 • Hoogfunctionerend autisme (HFA)
  Dit is een vorm van klassiek autisme bij mensen zonder een verstandelijke handicap . HFA lijkt veel op het Syndroom van Asperger (SvA) en veel wetenschappers zijn van mening dat HFA en SvA dezelfde stoornis zijn. Anderen denken echter dat er verschillen zijn in de neurologie en de oorzaken van deze stoornissen.
 • Syndroom van Asperger (SvA)
  Deze pervasieve ontwikkelstoornis is genoemd naar de beroemde Oostenrijkse kinderarts dr. Hans Asperger. Kenmerken van dit syndroom zijn beperking in sociale interacties en een beperkt spectrum aan interesses en activiteiten. Verschil met klassiek autisme is dat er geen sprake is van stagnering in het ontwikkelen van taal op jonge leeftijd. Er is sprake van normale en in sommige gevallen zelfs hoge intelligentie en een normale behoefte aan het maken van contact. Er kunnen echter problemen zijn om tot sociale interactie te komen.
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornis, niet anders omschreven
  Ook wel aangeduid als Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified, PDD-NOS of PDD-NOA.
  Deze aanduiding wordt gebruikt voor alle symptomen die niet onder de andere stoornissen vallen. PDD-NOS wordt vaak onterecht als een vorm van autisme gekenmerkt. Onder PDD-NOS vallen atypisch autisme en vooralsnog ook Meervoudig complexe ontwikkelstoornis (multiple-complex developmental disorder McDD)

NB: Het syndroom van Rett en het syndroom van Heller worden ook tot de pervasieve ontwikkelingsstoornissen gerekend, maar behoren niet tot het autismespectrum. Dit komt omdat het syndromen zijn waarbij autistisch gedrag slechts een symptoom is.